فریدون آدمیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففریدون فرزند عباسقلی آدمیت بنیانگذار جمعیت آدمیت (خاندان آدمیت) می‌باشد. وی مشاغل مختلفی را در وزارت امورخارجه احراز کرد تا سرانجام به مستشاری سفارت و معاونت نمایندگی دائمی ‌ایران در سازمان ملل متحد منصوب شد. چندی با سمت سفیرکبیر در "دهلی‌نو" اقامت داشت و زمانی نیز سفیر ایران در "هلند" بود. در کنار مشاغل سیاسی و اداری خود به کار تحقیق و تتبع در تاریخ جدید ایران پرداخته است.


شرح حال اجمالی

[ویرایش]

فریدون فرزند عباسقلی آدمیت متولد ۱۲۹۹ق و فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود. دکترای خود را در رشته تاریخ سیاسی از "دانشگاه‌ لندن" دریافت کرد. خدمات اداری را از ۱۳۱۹ در وزارت امورخارجه آغاز کرد و مشاغل مختلفی را در آن وزارتخانه احراز کرد تا سرانجام به مستشاری سفارت و معاونت نمایندگی دائمی ‌ایران در سازمان ملل متحد منصوب شد. چندی با سمت سفیرکبیر در "دهلی‌نو" اقامت داشت و زمانی نیز سفیر ایران در "هلند" بود. در کنار مشاغل سیاسی و اداری خود به کار تحقیق و تتبع در تاریخ جدید ایران پرداخته است.
[۱] دولتمردان عصر پهلوی، تهران، سازمان اسناد انقلاب اسلامی، ص۲.


آثار فریدون

[ویرایش]

نشریه وزارت امورخارجه که حاوی نکات مهم تاریخی است با مدیریت وی منتشر می‌شد که چند بار به چاپ رسیده است. در این نشریه گذشته از منابع دست اول با استفاده از آرشیو وزارت خارجه ایران و انگلیس، اسناد مهمی ‌را ارائه نموده است. این کتاب از معتبرترین کتبی است که در این زمینه منتشر شده است و نویسنده‌ی آن را به عنوان مورخ مطلع و باسواد معرفی کرده است. کتاب دیگری به عنوان "فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطه" انتشار داده است که این کتاب نیز تاریخی و تحقیقی است. کتاب "ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران" از دیگر آثار اوست. آدمیت پس از بازنشستگی فراغت بیشتری برای تحقیق در تاریخ قاجار و نهضت‌مشروطیت پیدا کرد و آثار زیادی انتشار داد. کتاب "افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی"از آثار منتشر نشده دوران قاجار، از تحقیقات بسیار ارزشمند اوست. وی را یکی از تاریخ نگاران دوره جدید ایران می‌دانند که آثار و مقالات وی در دوره قاجار مستند و معتبر هستند.
[۲] عاقلی، باقر، شرح حال رجال نظامی‌و سیاسی معاصر، ص۳.


اهداف فریدون

[ویرایش]

آدمیت از منظر خود در تحقیقاتش سه هدف اصلی را دنبال می‌کند: نخست اینکه می‌کوشد مقام حقیقی ‌اندیشه‌ورزان ایران را از زمان مشروطیت بازشناسد و تاثیر هر یک را در تحول فکری جدید و تکوین ایدئولوژی نهضت ملی مشروطیت مشخص کند. دوم، تفکر تاریخی و تکنیک تاریخ‌نگاری خود در ایران را ترقی دهد و سوم اینکه نوآموزان بدانند، در این مرز و بوم همیشه مردمی ‌هوشمند و آزاده وجود داشته‌اند که صاحب‌ اندیشه بلند بوده و به پستی تن درنداده‌اند و روحشان را به اربابان خودسر نفروخته‌اند.

عناوین مربوطه

[ویرایش]

خاندان آدمیت، عباسقلی آدمیت، طهمورث آدمیت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. دولتمردان عصر پهلوی، تهران، سازمان اسناد انقلاب اسلامی، ص۲.
۲. عاقلی، باقر، شرح حال رجال نظامی‌و سیاسی معاصر، ص۳.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خاندان آدمیت»، تاریخ بازیابی ۹۵/۵/۹.    


جعبه ابزار