فرهنگ اصطلاحات قرآنى‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«فرهنگ اصطلاحات قرآنی» نوشته محمدیوسف حریری ، کتابی است به فارسی که با انگیزه آشنا شدن جوانان با برخی اطلاعات قرآنی صورت گرفته است.


معرفی کتاب

[ویرایش]

مؤلف در این کتاب به شرح و توضیح اصطلاحات قرآنی، چه اصل عربی اصطلاح و یا ترجمه فارسی آن، پرداخته و در هر مورد آیه‌ای از قرآن را که از آن اصطلاح یا برگردان آن در آن استفاده شده ذکر می‌کند.
این کتاب همچنین به توضیح اصطلاحات علوم قرآنی پرداخته است.

ساختار کتاب

[ویرایش]

کتاب شامل اصطلاحات قرآنی است که طبق حروف الفباء منظم گشته است. نویسنده در مورد واژگان قرآنی داخل کمانک نحوه تلفظ آن واژه را یادآور می‌شود و سپس به بیان معنای آن می‌پردازد. در پایان کتاب هم فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده نویسنده درج شده است.
[۱] فرهنگ اصطلاحات قرآنی‌، محمد یوسف حریری، ص۵-۴۰۴.


نسخه شناسی

[ویرایش]

نویسنده کتاب آقای محمد یوسف حریری است. چاپ دوم این کتاب همراه با ویرایش و اضافات در پائیز ۱۳۸۴ شمسی در قطع وزیری، با جلد گالینگور در ۴۰۶ صفحه از سوی «مؤسسه انتشارات هجرت» قم منتشر شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ اصطلاحات قرآنی‌، محمد یوسف حریری، ص۵-۴۰۴.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار مشکات الانوار، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


جعبه ابزار