فرقان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففرقان ممکن است اشاره به معانی ذیل باشد:

سوره فرقان، بیست و پنجمین سوره قرآن کریم
فرقان (قرآن)، یکی از نام‌های قرآن کریم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار