عنوانی با این نام ایجاد نشده است : فرد

همینک آن را ایجاد کنید


  سایر عناوین مشابه :
 • عادت فردی
 • استصحاب فرد مردد
 • حفص‌الفرد
 • الجامع لمفردات‌الادویة والاغذیة
 • نگاه فردی و اجتماعی به دین
 • فرد عامل
 • عمره مفرده
 • مبین مفرد
 • مجاز مفرد
 • وضع مفردات
 • استدراج فردی
 • اجمال مفرد
 • استصحاب فرد
 • استصحاب فرد معین
 • استصحاب فرد مشکوک
 • الفاظ مفرد
 • انصراف به فرد اکمل
 • لفظ مفرد (مقابل جمع)
 • مجمل مفرد
 • مفرد محلی به لام
جعبه ابزار