فرحة الغری فی تعیین قبر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب فی النجف (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففرحةالغرى فى تعيين قبر اميرالمؤمنين على بن ابى‌طالب( ع) فى النجف‌
کتاب « فرحةالغرى فى تعيين قبر اميرالمؤمنين على بن ابى‌طالب( ع) فى النجف» درباره تثبيت مكان دفن امیرالمؤمنین علی( ع) در نجف اشرف تأليف شده است. نويسنده آن عبد الکریم بن احمد حلّی ( م ۶۹۳ ه-) يكى از خاندان ابن طاووس است. نام كتاب را فرحة الغری بصرحة القری نيز گفته‌ اند.


انگیزه تالیف

[ویرایش]

انگيزه تأليف مؤلف در مقدمه كوتاه و به عبارتى خطبه كتاب، انگيزه و علت تأليف اين كتاب را بيان نكرده است ولى دو دليل براى تأليف چنين كتابى مى‌توان بيان كرد: نخست آن كه فاصله دفن على( ع) در بيرون كوفه تا زمان آشكار شدنش كه به يك قرن مى‌ رسد سبب شده است ابن طاووس براى توضيح و توجيه اين فاصله و استدلال بر آنكه قبر شريف در آنجاست، به اين تأليف دست بزند. دليل مهم ‌تر و اصلى را بايستى شبهه و برخى گزارش‌هاى تاريخى نادر دانست كه قبر آن حضرت را در جايى ديگر مى‌ داند و بى‌ ترديد مؤلف با توجه به اين شبهه دست به تدوين و جمع‌ آورى روايات زده است.

محتوای کتاب

[ویرایش]

محتواى كتاب كتاب شامل دو مقدمه و پانزده فصل است.
مقدمه اول در دلايل عقلى بر وجود مرقد امام در نجف
[۱] فرحةالغرى فى تعيين قبر اميرالمؤمنين على بن ابى‌طالب( ع) فى النجف، ابن طاووس، سید عبدالکریم،ص۱۳.
و مقدمه دوم در مورد علت مخفى شدن قبر آن حضرت است.
[۲] فرحةالغرى فى تعيين قبر اميرالمؤمنين على بن ابى‌طالب( ع) فى النجف، ابن طاووس، سید عبدالکریم،ص۱۳.
مؤلف براى احادیث نبوی و روايات هر يك از ائمه بابى مستقل قرار داده و در آن روايات دال بر وجود مرقد در نجف را نقل نموده است. پس از آن در سه باب سخنان زید بن علی و هارون الرشید و منصور عباسی و عده ‌اى از بنى هاشم و علما را در اين موضوع آورده است. باب پانزدهم به معجزات و کرامات مرقد مطهر آن امام بزرگوار اختصاص دارد.

روش تأليف

[ویرایش]

ابن طاووس تمام روايات را با ذكر سلسله سند آورده و طريق خودش را به راويان حديث ذكر كرده است. اين روايات در واقع گزارش‌ هايى تاريخى است كه نشان دهنده پيش‌گويى رسول خدا يا تأييد يا زيارت ائمه نسبت به مرقد اميرالمؤمنين در محل كنونى است كه به غرى نام بردار بوده است.

تلخيص كتاب

[ویرایش]

تلخيصى از اين كتاب توسط علامه حلی ( م ۷۲۶) با نام« الدلائل البرهانیة فی تصحیح الحضرة الغرویة » منتشر شده و تلخيص ديگرى با نام« حد الغری » وجود دارد. ترجمه فارسى فرحة الغرى نيز به قلم علامه مجلسى انجام و منتشر شده است.
در چاپ سال ۱۳۱۱ اين كتاب، يك باب به عنوان نوادر معجزات به كتاب افزوده شده كه متن آن را ملا باقر شوشتری از خرائج قطب راوندى آورده ولى در چاپ كنونى موجود نيست. در پايان آن هم رساله‌اى درباره دختران پيامبر( ص) آمده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرحةالغرى فى تعيين قبر اميرالمؤمنين على بن ابى‌طالب( ع) فى النجف، ابن طاووس، سید عبدالکریم،ص۱۳.
۲. فرحةالغرى فى تعيين قبر اميرالمؤمنين على بن ابى‌طالب( ع) فى النجف، ابن طاووس، سید عبدالکریم،ص۱۳.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار مجلسین،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب تاریخ معصومان
جعبه ابزار