فراموشی یوشع (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق فراموشکاران، یوشع بن نون است. در این مقاله آیات مرتبط با فراموشی یوشع علیه‌السلام معرفی می‌شوند.


فراموش‌كننده ماهى

[ویرایش]

یوشع، فراموش‌كننده ماهی، هنگام رسيدن به مجمع‌البحرین:
فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما ... فاعل «بلغا» موسى عليه‌السلام و يوشع است.

فراموش‌كننده بیان ماجرا

[ویرایش]

فراموشى یوشع بن نون، از بيان به آب افتادن ماهى در دریا، براى موسی علیه‌السلام:
قالَ أَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ‌ ... «نسيت الحوت» يعنى حفظ و از دست رفتنش را فراموش كردم.

فراموش‌كننده مراقبت از ماهی

[ویرایش]

••• يوشع بن نون، فراموش‌كننده مراقبت از ماهى:
قالَ أَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ‌ ... «نسيت الحوت» يعنى حفظ و از دست رفتنش را فراموش كردم.

••• فراموشى يوشع عليه‌السلام با ترك و جا گذاشتن ماهى خود:
واذ قالَ موسى‌ لِفَتهُ‌ ... ء فَلَمّا بَلَغا مَجمَعَ بَينِهِما نَسيا حوتَهُما ....

اقرار به فراموشی

[ویرایش]

اقرار يوشع بن نون به فراموشكارى خويش و نسبت دادن آن به شیطان:
قالَ أَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ‌ ....

عامل فراموشی خاطره

[ویرایش]

شيطان، عامل فراموشی خاطره و جريان فرار ماهى از ذهن يوشع عليه‌السلام:
قالَ ارَءَيتَ اذ اوينا الَى الصَّخرَةِ فَانّى نَسيتُ الحوتَ وما انسنيهُ الَّا الشَّيطنُ ان اذكُرَهُ واتَّخَذَ سَبيلَهُ فِى البَحرِ عَجَبا.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کهف/سوره۱۸، آیه۶۱.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۶، ص ۷۴۱.    
۳. کهف/سوره۱۸، آیه۶۳.    
۴. ابن عاشور، طاهر بن محمد، تفسیر التحریر و التنویر، ج ۱۵، ص ۳۶۷.    
۵. کهف/سوره۱۸، آیه۶۳.    
۶. ابن عاشور، طاهر بن محمد، تفسیر التحریر و التنویر، ج ۱۵، ص ۳۶۷.    
۷. کهف/سوره۱۸، آیه۶۰.    
۸. کهف/سوره۱۸، آیه۶۱.    
۹. کهف/سوره۱۸، آیه۶۳.    
۱۰. کهف/سوره۱۸، آیه۶۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۲، ص۸۳، برگرفته از مقاله «فراموشکاران (یوشع بن نون)».    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳۳، ص۳۹۷، برگرفته از مقاله «فراموش یوشع علیه‌السلام».    


رده‌های این صفحه : حضرت یوشع | فراموشی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار