فراموشی عبدالله‌بن‌ابی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق فراموشکاران، عبدالله بن ابی است. در این مقاله آیات مرتبط با فراموشی عبدالله بن ابی معرفی می‌شوند.


فراموش‌كننده خلقت

[ویرایش]

عبدالله بن ابی، فراموش‌كننده آفرینش اولیه خويش:
وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ. بنا بر يك قول، فرد فراموشکار، عبدالله بن ابی بوده است.

آثار فراموشی عبدالله بن ابی

[ویرایش]

فراموشی عبدالله بن ابی نسبت به آفرينش اوليّه خود، عامل انكار معاد:
وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

فراموشی مشرکان‌ (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یس/سوره۳۶، آیه۷۸.    
۲. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۲۰، ص ۵۵۴.    
۳. یس/سوره۳۶، آیه۷۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۲، ص۸۰، برگرفته از مقاله «فراموشکاران (عبدالله بن ابی)».    


رده‌های این صفحه : فراموشی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار