فراموشی عاص‌بن‌وائل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق فراموشکاران، عاص بن وائل است. در این مقاله آیات مرتبط با فراموشی عاص بن وائل معرفی می‌شوند.


فراموش‌كننده خلقت

[ویرایش]

عاص بن وائل، فراموش‌كننده آفرینش اولیه خويش:
وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ. بنا بر يك قول، فرد فراموشکار، عاص بن وائل بوده است.

آثار فراموشی عاص بن وائل

[ویرایش]

فراموشی عاص بن وائل نسبت به آفرينش اوليّه خود، عامل انكار معاد:
وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

فراموشی مشرکان‌ (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یس/سوره۳۶، آیه۷۸.    
۲. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۲۰، ص ۵۵۴.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۸، ص ۶۷۸.    
۴. یس/سوره۳۶، آیه۷۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۲، ص۸۰، برگرفته از مقاله «فراموشکاران (عاص بن وائل)».    


رده‌های این صفحه : فراموشی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار