فراموشی ابی‌بن‌خلف (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق فراموشکاران، ابی بن خلف است. در این مقاله آیات مرتبط با فراموشی ابی بن خلف معرفی می‌شوند.


فراموش‌كننده خلقت

[ویرایش]

ابیّ بن خلف، فراموش‌كننده خلقت خويش:
وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ. بنا بر يك قول، فرد فراموشكار، ابىّ‌بن‌خلف بوده است و استفهام در «من يحيى العظام» انكارى است.

آثار فراموشی ابی بن خلف

[ویرایش]

فراموشی ابىّ بن خلف از خلقت خويش، موجب انكار وى نسبت به حیات پس از مرگ:
وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

فراموشی مشرکان‌ (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یس/سوره۳۶، آیه۷۸.    
۲. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج ۲۰، ص ۵۵۳.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۸، ص ۶۷۸.    
۴. یس/سوره۳۶، آیه۷۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۲، ص۷۸، برگرفته از مقاله «فراموشکاران (ابی بن خلف)».    


رده‌های این صفحه : فراموشی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار