فراموشی آدم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق فراموشکاران، حضرت آدم علیه‌السلام است. در این مقاله آیات مرتبط با فراموشی آدم علیه‌السلام معرفی می‌شوند.


فراموشی پیامان با خدا

[ویرایش]

آدم علیه‌السلام فراموش‌كننده پيمان خويش با خدا:
وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى‌ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً.

آثار فراموشی حضرت آدم

[ویرایش]

فراموشی عهد و پیمان با خدا، از طرف آدم عليه‌السلام زمينه عصیان آن حضرت:
وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلى‌ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ‌ ... وَ عَصى‌ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى‌. مراد از «و عصى‌ آدم» نافرمانى امر ارشادی بود، نه امر مولوی تا با عصمت انبيا منافات داشته باشد، چون انبیا از نظر نافرمانی خدا و مخالفت دستوراتى كه به ايشان وحی مى‌شود و نيز از خطاى در تلقى وحى و در حفظ آن معصوم از خطا هستند، نه فراموش مى‌كنند، نه آن را كم و زياد مى‌نمايند و نه در ابلاغش به مردم كوتاهى مى‌كنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۵.    
۲. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۵.    
۳. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۱.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۴، ص ۲۲۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۲، ص۷۸، برگرفته از مقاله «فراموشی آدم علیه‌السلام».    


رده‌های این صفحه : حضرت آدم | فراموشی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار