فجر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففجر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره فجر، هشتاد و نهمین سوره قرآن کریم
فجر (سپیده صبح)، معنای سپیده صبح


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار