فتنه و آشوبهای آخر الزمان‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففتنه و آشوبهای آخرالزمان، ترجمه کتاب الملاحم و الفتن ، اثر سید بن طاووس است که توسط آقای محمدجواد نجفی به فارسی روان ترجمه شده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]
سید بن طاوس، در این کتاب پیرامون وجود حضرت بقیه الله ارواحناه فداه گفتگو می‌کند و مطالب را از کتب معتبره اهل سنت انتخاب کرده و بدین جهت این کتاب از برای شیعه ستاره درخشانی است.
در موقع ترجمه، از سه نسخه استفاده شده: ۱- نسخه خطی آن، که از خط مؤلف استنساخ شده و در کتاب خانه صاحب الذریعه آیه الله الشیخ آقا بزرگ طهرانی در نجف اشرف موجود است. ۲- نسخه چاپ اول که آن نیز در کتابخانه حضرت معظم له وجود دارد. ۳- نسخه‌ای از چاپ سوم که در مطبعه حیدریه نجف اشرف چاپ شده است.
چون منظور مترجم این بود که موضوعات لازمه این کتاب نفیس را ترجمه نمائید، لذا به جهت اختصار از ذکر راوی‌های اخبار آن خودداری نموده است.
در ترجمه این کتاب کاملا دقت شده که سلیس و ساده باشد، و عین عبارت و جمله‌هایی را که غلط بودند و قابل تصحیح نبودند یا معنای مناسبی در لغت عربی نداشتند، در پاورقی درج کرده است.
کتاب حاضر به چهار بخش تقسیم می‌شود:
بخش اول: حاوی ۲۱۱ باب.
[۱] فتنه و آشوبهای آخر الزمان‌، ترجمه الملاحم و الفتن، محمدجواد نجفی، ص۱ به بعد.

بخش دوم: حاوی ۸۴ باب.
[۲] فتنه و آشوبهای آخر الزمان‌، ترجمه الملاحم و الفتن، محمدجواد نجفی، ص۹۲ به بعد.

بخش سوم: حاوی ۵۰ باب.
[۳] فتنه و آشوبهای آخر الزمان‌، ترجمه الملاحم و الفتن، محمدجواد نجفی، ص۱۴۶ به بعد.

بخش چهارم: حاوی ۴۱ فصل.
[۴] فتنه و آشوبهای آخر الزمان‌، ترجمه الملاحم و الفتن، محمدجواد نجفی، ص۱۷۴ به بعد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فتنه و آشوبهای آخر الزمان‌، ترجمه الملاحم و الفتن، محمدجواد نجفی، ص۱ به بعد.
۲. فتنه و آشوبهای آخر الزمان‌، ترجمه الملاحم و الفتن، محمدجواد نجفی، ص۹۲ به بعد.
۳. فتنه و آشوبهای آخر الزمان‌، ترجمه الملاحم و الفتن، محمدجواد نجفی، ص۱۴۶ به بعد.
۴. فتنه و آشوبهای آخر الزمان‌، ترجمه الملاحم و الفتن، محمدجواد نجفی، ص۱۷۴ به بعد.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع الاحادیث، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


جعبه ابزار