فتح موصلی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففتح موصلی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

فتح بن محمد موصلی، فتح بن محمد بن وشاح ازدی موصلی، با عنوان فتح موصلی کبیر از مشایخ تصوف موصل در قرن دوم
ابونصر فتح موصلی، ابونصر فتح بن سعید موصلی، با عنوان فتح موصلی صغیر،، محدّث و صوفی قرن دوم و سوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار