فاطمه بنت قیس فهری قریشی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففاطمه بنت قیس فهری قریشی
مشخصات فردی
نام کامل فاطمه بنت قیس فهری قریشی
مهاجر/انصارمهاجر
خویشاوندان‌سرشناس همسر ضحاک بن قیس
تاریخ‌ومکان‌درگذشتسال ۵۰ قمری
مشخصات دینی
هجرت به حبشه

فاطمه بنت قیس فهری قریشی، خواهر یا به گفته‌ای همسر ضحاک بن قیس بود که به حبشه مهاجرت کرد. او سرانجام به سال ۵۰ قمری درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

او فاطمه دختر قیس بن خالدِ فهریِ قریشی و خواهر ضحاک بن قیس و به گفته‌ای همسر ضحاک بود که در مهاجرت اول (یعنی مهاجرت به حبشه) شرکت داشت. فاطمه، زنی فرزانه و زیبا بود. پس از کشته شدن عمر بن خطاب، اعضای شورا در خانه او جمع شدند. بعضی نیز گفته‌اند: اعضای شورا در خانه مسوّر بن مخرمه گرد آمدند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۵، ص۱۳۱.    
۲. ابن سعد بغدادی، محمد بن سعد، طبقات الکبری، ج۸، ص۲۱۳.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۸۸.

جعبه ابزار