غلامحسین جهانشاهی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغلامحسین جهانشاهی فرزند میرزا شفیع جهانشاهی تبریزی، متولد۱۲۹۹. بعد از انجام تحصیلات ابتدایی و متوسطه، وارد دانشکده حقوق شد و در علم اقتصاد درجه لیسانس گرفت و به وکالت دادگستری پرداخت.


معرفی جهانشاهی

[ویرایش]

غلامحسین جهانشاهی بعد از گرفتن لیسانس عازم پاریس شد و از دانشگاه پاریس درجه دکترای اقتصاد دولتی دریافت کرد. بعد از مراجعت به ایران، مدتی وکیل دادگستری بود. بعد در کابینه علاء که دکتر سجادی وزیر دارائی شد، به مدیریت کل دفتر وزارتی رسید. در انتخابات دوره نوزدهم، کاندیدای وکالت مجلس شد و از تهران به نمایندگی انتخاب گردید.
[۱] فرهنگ قهرمانی، عطاء الله، اسامی نماینندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطیت تا دوره ۲۴ قانون گذاری، تهران، ص۲۴۵.
در دوره بیستم نیز این سمت را حفظ کرد.
[۲] فرهنگ قهرمانی، عطاء الله، اسامی نماینندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطیت تا دوره ۲۴ قانون گذاری، تهران، ص۲۵۹.

در حکومت نظامی ارتشبد ازهاری که عده‌ای از بلندپایگان و مقامات عالی رتبه دولت در سال‌های گذشته بازداشت شدند یکی از این چهره‌ها غلامحسین جهانشاهی بود.
[۳] هروی، مهدی و سمیعی، احمد، ۲۲ نخست وزیر در ۳۷ سال، تهران، نوگل، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۴۱۰.


جهانشاهی در کابینه علم

[ویرایش]

در کابینه امیر اسدالله علم که در۱۳۴۲ تشکیل یافت، وزیر بازرگانی بود
[۴] هروی، مهدی و سمیعی، احمد، ۲۲ نخست وزیر در ۳۷ سال، تهران، نوگل، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۴۸۲.
و مدتی نیز نیابت تولیت بنیاد پهلوی را عهده دار شد.
[۵] عاقلی، باقر، شرح رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، تهران، نشر گفتار، با همکاری نشر علم، ۱۳۸۰، ج۱، ص۵۶۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ قهرمانی، عطاء الله، اسامی نماینندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطیت تا دوره ۲۴ قانون گذاری، تهران، ص۲۴۵.
۲. فرهنگ قهرمانی، عطاء الله، اسامی نماینندگان مجلس شورای ملی از آغاز مشروطیت تا دوره ۲۴ قانون گذاری، تهران، ص۲۵۹.
۳. هروی، مهدی و سمیعی، احمد، ۲۲ نخست وزیر در ۳۷ سال، تهران، نوگل، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۴۱۰.
۴. هروی، مهدی و سمیعی، احمد، ۲۲ نخست وزیر در ۳۷ سال، تهران، نوگل، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۴۸۲.
۵. عاقلی، باقر، شرح رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، تهران، نشر گفتار، با همکاری نشر علم، ۱۳۸۰، ج۱، ص۵۶۲.


منبع

[ویرایش]
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «غلامحسین جهانشاهی»، تاریخ بازیابی۹۵/۸/۴.    


جعبه ابزار