غلاف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغِلاف، به پوشش یا جلد قرآن ، تیغه خنجر، تفنگ و مانند آن‌ها گفته می‌شود.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب‌های طهارت ، صلات ، وصیّت و ارث سخن گفته‌اند.

← در طهارت


چنانچه جلد و غلاف قرآن کریم نجس شود و نجس شدن آن، هتک حرمت قرآن به شمار رود، تطهیر آن واجب است.
[۱] العروة الوثقی، ج۱، ص۱۸۲.

به تصریح برخی، مسّ غلاف قرآن بر مُحدِث، مانند جنب، مکروه است.
[۲] العروة الوثقی، ج۱، ص۳۴۲.

استفاده از ظرف طلا و نقره، حرام است.
آیا غلاف شمشیر ، خنجر و مانند آن، ظرف محسوب می‌شود تا استفاده از غلاف طلایی یا نقره‌ای آن‌ها حرام باشد یا نه؟ مسئله اختلافی است
[۴] العروة الوثقی، ج۱، ص۲۹۳-۲۹۴.
.

← در صلات


همراه داشتن آهن ، از قبیل چاقو و خنجر در حال نماز، مکروه است.
ظاهر کلام برخی قدما حرمت آن است؛ لیکن در صورتی که چاقو و خنجر در غلاف باشند، کراهت یا حرمت ندارد.
سجده بر غلاف شمشیر، خنجر و مانند آن‌که از چوب تهیه شده باشد، صحیح است؛ هرچند نمازگزار آن را به کمر بسته باشد.
[۶] جواهر الکلام، ج۸، ص۴۲۳.
[۷] العروة الوثقی، ج۲، ص۳۹۳.


← در وصیّت


کسی که به شمشیر یا چاقوی معیّنی وصیّت کرده، در صورتی که شمشیر یا چاقو در زمان وصیّت در غلاف باشد، به قول مشهور، غلاف نیز داخل وصیّت خواهد بود.

← در ارث


غلاف قرآن وشمشیر میّت داخل در حبوه و ازآنِ پسر بزرگ است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی، ج۱، ص۱۸۲.
۲. العروة الوثقی، ج۱، ص۳۴۲.
۳. جواهر الکلام، ج۶، ص۳۳۰ و ۳۳۴.    
۴. العروة الوثقی، ج۱، ص۲۹۳-۲۹۴.
۵. جواهر الکلام، ج۸، ص۲۶۴-۲۶۷.    
۶. جواهر الکلام، ج۸، ص۴۲۳.
۷. العروة الوثقی، ج۲، ص۳۹۳.
۸. جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۲۳.    
۹. جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۳۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۵۹۵، برگرفته از مقاله«غلاف».    


رده‌های این صفحه : ارث | طهارت | فقه | نماز | وصیت
جعبه ابزار