غفلت اصحاب سبت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقصه اصحاب سبت در قرآن به اجمال آمده، و در اخبار و روایات بسط و تفصیل یافته است. پس از مدتی چون نافرمانی اصحاب سبت بالا گرفت، برخی با آگاهی از خطا بودن این عمل سکوت کردند و گروهی دیگر به نصیحت پرداختند و خطاکاران را از انجام دادن این عمل نهی کردند.
[۱] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۸، ص۱۵۸.
[۲] فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۱۵، ص۳۸- ۳۹.
[۳] ابن طاووس، علی بن موسی، سعد السعود، ج۱، ص۱۱۹.
ولی آنان به این نصایح توجهی نکردند.


بی اعتنایی اصحاب سبت

[ویرایش]

در قرآن کریم به غفلت و بی اعتنایی اصحاب سبت به پندهای موعظه گران اشاره شده است آنجاکه می‌فرماید:
و سـلهم عن القریة التی کانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لایسبتون لاتاتیهم کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون(و از اهالى آن شهرى كه كنار دریا بود از ايشان جويا شو آنگاه كه به حكم روز شنبه تجاوز مى‌كردند آنگاه كه روز شنبه آنان ماهی‌هايشان روى آب مى‌آمدند و روزهاى غير شنبه به سوى آنان نمى‌آمدند اين گونه ما آنان را به سبب آنكه نافرمانى مى‌كردند مى‌آزموديم). و اذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرة الی ربکم ولعلهم یتقون(و آنگاه كه گروهى از ايشان گفتند براى چه قومى را كه خدا هلاك‌كننده ايشان است‌يا آنان را به عذابى سخت عذاب خواهد كرد پند مى‌دهيد گفتند تا معذرتى پيش پروردگارتان باشد و شايد كه آنان پرهيزگارى كنند). فلما نسوا ما ذکروا... واخذنا الذین ظـلموا..(پس هنگامى كه آنچه را بدان تذكر داده شده بودند از ياد بردند كسانى را كه از كار بد باز مى‌داشتند نجات داديم و كسانى را كه ستم كردند به سزاى آنكه نافرمانى مى‌كردند به عذابى شديد گرفتار كرديم).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۸، ص۱۵۸.
۲. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، ج۱۵، ص۳۸- ۳۹.
۳. ابن طاووس، علی بن موسی، سعد السعود، ج۱، ص۱۱۹.
۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۳.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۴.    
۶. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۵.    
۷. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۳۸۴، ترجمه موسوی همدانی.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۴۲۰، برگرفته از مقاله «غفلت اصحاب سبت».    


رده‌های این صفحه : اصحاب سبت | غفلت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار