غسل حیض

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغسل حیض، از غسلهای واجب است.


تعريف

[ویرایش]

غسل حیض، غسلی است که به سبب عارض شدن حیض بر زن واجب می‌شود.

احكام مرتبط

[ویرایش]

از احکام آن در باب طهارت سخن گفته‌اند.

← در طهارت


غسل حیض واجب غیری است؛ بدین معنا که برای انجام دادن عمل واجب مشروط به طهارت، همچون طواف واجب ، نمازهای واجب روزانه و اجزای فراموش شده نماز واجب، مانند تشهد ، واجب می‌شود. بنابر این، غسل حیض واجب نفسی که به خودی خود واجب باشد نیست؛ بلکه مستحب نفسی است.

←← کیفیت غسل حيض


غسل حیض همانند دیگر غسلها به دو گونه ترتیبی و ارتماسی انجام می‌شود.

←← احکام غسل حيض


به قول مشهور ، غسل حیض از وضو کفایت نمی‌کند و زن باید برای نماز علاوه بر غسل، وضو بگیرد.
استظهار قبل از غسل برای علم به قطع شدن خون حیض واجب است؛ بدین گونه که مقداری پنبه و مانند آن را درون شرمگاه قرار می‌دهد و پس از اندکی صبر بیرون می‌آورد. در صورت آلوده نشدن به خون، غسل می‌کند.
آمیزش با همسر پس از پاک شدن و قبل از غسل کردن، جایز اما مکروه است؛ لیکن سایر امور حرام بر حایض ، از قبیل لمس خطوط قرآن کریم و قرائت سوره‌های دارای سجده واجب تا قبل از غسل همچنان حرام است.
[۸] مهذب الاحکام، ج۳، ص۲۴۲.
[۹] مهذب الاحکام، ج۳، ص۲۴۹.

چنانچه در ماه رمضان ، پیش از طلوع فجر ، خون حیض قطع شود، به قول مشهور، بر حایض واجب است پیش از اذان صبح غسل کند و در صورت ترک آن، روزه‌اش باطل و قضای آن واجب است؛ هرچند کفّاره ندارد؛
لیکن برخی، غسل را واجب ندانسته و در نتیجه روزه را نیز باطل ندانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی، ج۱، ص۵۸۰.    
۲. مستمسک العروة، ج۳، ص۶۸-۷۲.    
۳. العروة الوثقی، ج۱، ص۵۸۰.    
۴. مختلف الشیعة، ج۱، ص۳۳۹.    
۵. العروة الوثقی، ج۱، ص۵۵۷.    
۶. جواهر الکلام، ج۳، ص۲۰۵-۲۰۷.    
۷. جواهر الکلام، ج۳، ص۲۴۹.    
۸. مهذب الاحکام، ج۳، ص۲۴۲.
۹. مهذب الاحکام، ج۳، ص۲۴۹.
۱۰. الحدائق الناضرة، ج۱۳، ص۱۲۳-۱۲۴.    
۱۱. نهایة الإحکام، ج۱، ص۱۱۹.    
۱۲. مدارک الاحکام، ج۱، ص۳۴۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۵۵۹، برگرفته از مقاله «غسل حیض».    جعبه ابزار