غسل جنابت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغسل جنابت غسلی است که به سبب جنابت بر انسان واجب می‌شود.


احکام مرتبط

[ویرایش]

از احکام آن در باب طهارت سخن گفته‌اند.

حکم تکلیفی غسل جنابت

[ویرایش]

به قول مشهور ، غسل جنابت واجب غیری است که برای انجام دادن عمل واجبِ مشروط به طهارت مانند طواف واجب و نمازهای واجب روزانه واجب می‌شود. بنابر این، غسل جنابت واجب نفسی نمی‌باشد؛ بلکه مستحب نفسی است؛ یعنی استحباب آن به جهت حصول طهارت به سبب آن نه غایتی دیگر همچون زیارت و تلاوت قرآن است؛ لیکن برای زیارت یا تلاوت قرآن و دیگر غایات مستحب ، مستحب غیری می‌باشد.
[۱] العروة الوثقی، ج۱، ص۴۹۲.
[۲] مهذب الاحکام ، ج۳، ص۵۴


انواع غسل جنابت

[ویرایش]

غسل جنابت همچون دیگر غسلها به دو گونه ترتیبی و ارتماسی انجام می‌گیرد.
[۳] العروة الوثقی، ج۱، ص۴۹۴


احکام

[ویرایش]

اگر جنابت به سبب خروج منی باشد، به قول مشهور ، استبرا پیش از غسل مستحب است.
شستن دستها سه بار و نیز مضمضه و استنشاق قبل از غسل مستحب است؛ چنان که گفتن «بسم اللّه‌» و خواندن دعاهای وارد شده هنگام غسل کردن استحباب دارد.
[۷] العروة الوثقی، ج۱، ص۵۱۲ ۵۱۳ .

غسل جنابت به گونه ارتماسی در آب راکد مکروه است.
غسل جنابت از وضو کفایت می‌کند و بنابر قول مشهور، وضو با غسل جنابت استحباب ندارد.
چنانچه در اثنای غسل جنابت جنب شود، غسل باطل است و باید آن را از سر بگیرد؛ اما اگر حدث اصغر عارض شود، در بطلان غسل و از سر گرفتن آن اختلاف است؛ چنان که بنابر قول به صحّت غسل، در وجوب وضو برای نماز نیز اختلاف می‌باشد (حدث).
آمیزش با همسر و جنب کردن خود، حتی اگر قادر بر غسل کردن نباشد و وقت نماز نیز داخل شده باشد، جایز است و برای نماز تیمّم می‌کند؛ لیکن با عدم توانایی بر تیمّم، جایز نیست.
[۱۰] العروة الوثقی، ج۱، ص۴۷۸.


صحت روزه متوقف بر غسل جنابت

[ویرایش]

به قول مشهور، صحّت روزه ماه رمضان ، متوقف بر غسل کردن پیش از اذان صبح است و چنانچه کسی که غسل بر عهده دارد، به عمد پیش از اذان غسل نکند، روزه‌اش باطل و قضا و کفّاره بر عهده‌اش ثابت است (بقا بر جنابت).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی، ج۱، ص۴۹۲.
۲. مهذب الاحکام ، ج۳، ص۵۴
۳. العروة الوثقی، ج۱، ص۴۹۴
۴. الحدائق الناضرة، ج۳، ص۱۰۳.    
۵. جواهر الکلام، ج۳، ص۱۰۸    
۶. جواهر الکلام، ج۳، ص۱۱۷ ۱۱۸    
۷. العروة الوثقی، ج۱، ص۵۱۲ ۵۱۳ .
۸. مستند الشیعة؛ ج۲، ص۳۶۷    
۹. الحدائق الناضرة، ج۳، ص۱۱۸ ۱۱۹    
۱۰. العروة الوثقی، ج۱، ص۴۷۸.
۱۱. مستمسک العروة، ج۳، ص۳۴ ۳۵.    
۱۲. منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۵۵۸، برگرفته از مقاله«غسل جنابت».    جعبه ابزار