غسانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغسانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالقاسم بن محمد غسانی، مشهور به وزیر از اطبای قرن دهم و یازدهم هجری
شمس‌الدین مظفر غسانی، دومین پادشاه از خاندان رسولی در یمن
جبلة بن ایهم غسانی، از امرای آل جَفْنَه و آخرین پادشاه از سلسله غسّانیان در شام
حسان بن نعمان غسانی، امیر و فاتح عرب در سده اول هجری و از امرای شام
حسین بن محمد غسانی، محدّث و رجالی اهل‌ سنّت‌ و از عالمان اندلس
محمد بن یحیی غسانی، قاضی‌، کاتب‌ و ادیب‌ اندلسی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار