غزوه بواط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبُواط (بَواط)، دومین غزوه پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم است.


تلفظ واژه

[ویرایش]

این واژه به ضم با (بُواط)وفتح با(بَواط) تلفظ شده است.

وجه تسمیه بواط

[ویرایش]

نام این غزوه از نام کوه بواط گرفته شده است.
این کوه از کوههای جُهَینه به فاصلة چهار منزل از مدینه، در ناحیة رَضْوی واقع است .
[۱] ابن سعد، الطبقات الكبري ،ج۲،ص۱۹. بيروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛
[۲] عبدالله بن عبدالعزيز بكري، معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع ، ج۱،ص ۲۸۳.چاپ مصطفي سقا، بيروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
[۳] ياقوت حموي، معجم البلدان ،ج۱،ص۵۰۳، بيروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛


ماجرای تاریخی بواط

[ویرایش]

حضرت محمد صلّی اللّه علیه وآله وسلّم، همراه دویست تن از اصحاب به قصد غزوه با کاروان قریش که بیم تجاوز آنان به مدینه می رفت
[۴] محمدابراهيم آيتي، تاريخ پيامبر اسلام ، ص۲۴۹،چاپ ابوالقاسم گرجي، تهران ۱۳۶۶ش؛
به سمت بواط حرکت نمود و سائببن عثمانبن مظعون یا سعدبن معاذ را در مدینه جانشین خویش کرد.
در کاروان صدمرد قریشی، از جمله امیّةبن خَلَف جُمَحی، و ۲۵۰۰ شتر بود.
پیامبر اکرم به بواط رسید، اما با دشمن برخورد نکرد
[۵] ابن سعد، الطبقات الكبري ، ج۲،ص۹-۸،بيروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛
[۶] ابن هشام، السيرة النبوية ،ج۲،ص۲۴۸، چاپ مصطفي سفّا، ابراهيم ابياري، و عبدالحفيظ شلبي، مصر ۱۳۵۵؛
[۷] حمدبن جرير طبري، تاريخ الطبري: تاريخ الامم و الملوك ،ج۲،ص۴۰۷، چاپ محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت ( ۱۳۸۲ـ۱۳۸۷/ ۱۹۶۲ـ۱۹۶۷ ) ؛
و پس از مدتی فرمان بازگشت به مدینه را داد
[۸] ابن هشام، السيرة النبوية ،ج۲،ص۲۴۸، چاپ مصطفي سفّا، ابراهيم ابياري، و عبدالحفيظ شلبي، مصر ۱۳۵۵؛


فرمانده غزوه

[ویرایش]

گفته میشود پرچمدار این غزوه سعدبن ابی وقاص بوده است
[۹] بن سعد، الطبقات الكبري ،ج۲،ص۹-۸، بيروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛


زمان وقوع غزوه

[ویرایش]

این غزوه در ربیع الاول سال دوم روی داد. برخی منابع
[۱۰] فضل بن حسن طبرسي، اعلام الوري باعلام الهدي ،ج۱،ص۱۶۴، قم ۱۴۱۷؛
[۱۱] ابن اثير، الكامل في التاريخ ، ج۲،ص۷۸،بيروت ۱۳۹۸/۱۹۷۸؛
آن را در ربیع الا´خر دانسته اند.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) محمدابراهیم آیتی، تاریخ پیامبر اسلام، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۶ش.
(۲) ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت ۱۳۹۸/۱۹۷۸.
(۳) ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۴) ابن هشام، السیرة النبویة، چاپ مصطفی سفّا، ابراهیم ابیاری، و عبدالحفیظ شلبی، مصر ۱۳۵۵.
(۵) عبدالله بن عبدالعزیز بکری، معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع، چاپ مصطفی سقا، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۶) فضل بن حسن طبرسی، اعلام الوری باعلام الهدی، قم ۱۴۱۷.
(۷) محمدبن جریر طبری، تاریخ الطبری: تاریخ الامم و الملوک، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت ( ۱۳۸۲ـ۱۳۸۷/ ۱۹۶۲ـ۱۹۶۷ ).
(۸) یاقوت حموی، معجم البلدان، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۹) حمدبن اسحاق یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، بیروت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن سعد، الطبقات الكبري ،ج۲،ص۱۹. بيروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛
۲. عبدالله بن عبدالعزيز بكري، معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع ، ج۱،ص ۲۸۳.چاپ مصطفي سقا، بيروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
۳. ياقوت حموي، معجم البلدان ،ج۱،ص۵۰۳، بيروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛
۴. محمدابراهيم آيتي، تاريخ پيامبر اسلام ، ص۲۴۹،چاپ ابوالقاسم گرجي، تهران ۱۳۶۶ش؛
۵. ابن سعد، الطبقات الكبري ، ج۲،ص۹-۸،بيروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛
۶. ابن هشام، السيرة النبوية ،ج۲،ص۲۴۸، چاپ مصطفي سفّا، ابراهيم ابياري، و عبدالحفيظ شلبي، مصر ۱۳۵۵؛
۷. حمدبن جرير طبري، تاريخ الطبري: تاريخ الامم و الملوك ،ج۲،ص۴۰۷، چاپ محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت ( ۱۳۸۲ـ۱۳۸۷/ ۱۹۶۲ـ۱۹۶۷ ) ؛
۸. ابن هشام، السيرة النبوية ،ج۲،ص۲۴۸، چاپ مصطفي سفّا، ابراهيم ابياري، و عبدالحفيظ شلبي، مصر ۱۳۵۵؛
۹. بن سعد، الطبقات الكبري ،ج۲،ص۹-۸، بيروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛
۱۰. فضل بن حسن طبرسي، اعلام الوري باعلام الهدي ،ج۱،ص۱۶۴، قم ۱۴۱۷؛
۱۱. ابن اثير، الكامل في التاريخ ، ج۲،ص۷۸،بيروت ۱۳۹۸/۱۹۷۸؛


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بواط»، شماره۴۵۸۱.    


رده‌های این صفحه : تاریخ اسلام | جنگ های پیامبر
جعبه ابزار