غزوه بنی لحیان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغزوه بنی‌لحیان شش ماه پس از غزوه احزاب در ماه ربیع‌الاول سال ششم هجرت اتفاق افتاد. که این غزوه بخاطر واکنش به قتل عام هفت تن از مبلغان اسلام در کنار «آبگیر رجیع» بود.


علت وقوع غزوه

[ویرایش]

غزوه بنی‌لحیان که ظاهراً شش ماه پس از غزوه احزاب در ماه ربیع‌الاول سال ششم هجرت اتفاق افتاد، واکنش به قتل عام هفت تن از مبلغان اسلام در کنار «آبگیر رجیع» بود. این گروه از مبلغان که به درخواست قبایل «عضل» و «قاره» به منطقه آنان می‌رفتند، کنار آبگیر رجیع در منطقه قبیله «هذیل» و با همکاری آنان به شهادت رسیده بودند. این حادثه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را بسیار‌اندوهگین ساخت.

حمله سپاه اسلام

[ویرایش]

پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بعد از گذشت دو سال از آن واقعه، به همراه ۲۰۰ نفر با ۲۰ اسب، به سمت آنان حرکت کردند. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) این چنین وانمود کرد که قصد سفر شام را دارد، تا بنی‌لحیان متوجه حضور سپاهیان اسلام نشوند. به هر حال آنان از جریان آگاه شدند، و به سمت کوه‌ها فرار کردند. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عده‌ای را به تعقیب آنها فرستاد؛ اما به هیچ یک از آنان دست نیافت. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در ادامه این غزوه به سمت « عُسان »، نزدیکی مکه حرکت کردند، تا مکیان این تصور را کنند که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) قصد فتح مکه را دارد. سرانجام بعد از چهارده روز سپاهیان اسلام به مدینه بازگشتند. در طول این مدت عبدالله بن ام‌مکتوم جانشین پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در مدینه بودند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن هشام، السیرة النبویة، تحقیق مؤسسه الهدی، قاهره، ۲۰۰۴م.، الطبعه الاولی، ج۳، ص۷۵۰.    
۲. واقدی، کتاب المغازی، تحقیق مارسدن جونس، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ۱۹۸۹م.، الطبعه الاولی، ج۲، ص۵۳۵.    
۳. واقدی، کتاب المغازی، تحقیق مارسدن جونس، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ۱۹۸۹م.، الطبعه الاولی، ج۱، ص۳۵۴.    
۴. هاشمی، محمد بن سعد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۰ه.ق.، الطبعه الاولی، ج۲، ص۶۰.    
۵. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمد حمدالله، مصر دار المعارف، ۱۳۹۷ه.ق.، الطبعه الاولی، ج۱، ص۳۴۸.    
۶. هاشمی، محمد بن سعد، الطبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۰ه.ق.، الطبعه الاولی، ج۲، ص۶۰.    
۷. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، تحقیق ابوصهیب الکرامی، بیت الافکار الدولیة، بی‌تا، ج۲، ص۲۵۵.    
۸. واقدی، کتاب المغازی، تحقیق مارسدن جونس، بیروت، مؤسسه الاعلمی، ۱۹۸۹م.، الطبعه الاولی، ج۲، ص۵۳۵.    
۹. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمد حمدالله، مصر دار المعارف، ۱۳۹۷ه.ق.، الطبعه الاولی، ج۱، ص۳۴۸    


منبع

[ویرایش]
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «غزوه بنی لحیان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۲۷.    


جعبه ابزار