غرض

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افغَرض، به صفحه‌ای که در مسابقه تیراندازی تیرها باید به آن اصابت کنند، گفته می‌شود.


معنای غرض

[ویرایش]

غرض به معنای نخست عبارت است از صفحه‌ای فراهم آمده از پوست یا کاغذ که در تمرین یا مسابقه تیراندازی تیرها باید به آن اصابت کنند. به آن « رقعه » و « قرطاس » نیز می‌گویند؛ خواه فراهم آمده از کاغذ باشد یا غیر کاغذ.

نقش غرض

[ویرایش]

گاهی درغرض، نقشی هلال گونه ترسیم می‌کردند که به آن دایره می‌گفتند. گاهی نیز در وسط دایره نشانی دیگر ترسیم می‌کردند که به آن خاتم گفته می‌شد.

تفاوت غرض با هدف

[ویرایش]

تفاوت غرض با هدف در اصطلاح تیراندازی و مسابقه، آن است که هدف به معنای چیزی همچون تل خاک یا دیواری است که غرض در آن نصب می‌شود.
[۳] تذکرة الفقهاء، ج۱۸، ص۷۵.
[۴] تذکرة الفقهاء، ج۱۸، ص۱۴۶.
البته در لغت، هدف و غرض به یک معنا است.
[۵] لسان العرب، واژه «غرض» و «هدف».


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المبسوط، ج۶، ص۲۹۷.    
۲. کتاب السرائر، ج۳، ص۱۴۹.    
۳. تذکرة الفقهاء، ج۱۸، ص۷۵.
۴. تذکرة الفقهاء، ج۱۸، ص۱۴۶.
۵. لسان العرب، واژه «غرض» و «هدف».

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۵۴۰، برگرفته از مقاله«غرض».    جعبه ابزار