غررالحكم و دررالکلم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی (م ۵۵۰ ق).


معرفی کتاب

[ویرایش]

مؤلف انگیزه خود را از نگارش این کتاب این گونه بیان می کند: «چون دیدم ابو عثمان کتابی در کلمات امیرالمؤمنین - علیه السلام - نوشته و در آن تنها صد کلمه از سخنان آن حضرت را نقل کرده است، بر آن شدم تا مجموعه ای از کلمات آن حضرت را جمع آوری نمایم؛ در حالی که اعتراف می کنم این مجموعه نیز قطره ای از دریای بی کران علوم آن حضرت است».
کتاب غررالحکم در ابتدا بر اساس حروف الفبا ترتیب داده شده و مبنای آن هم اولین حرف از اولین کلمه متن روایت بوده است. اما با توجه به مشکلات فراوانی که برای یافتن یک روایت در موضوع خاص وجود دارد، در چاپهای جدید نظم کتاب تغییر کرده و به جای ترتیب الفبایی، ترتیب موضوعی یافته است.

موضوعات کتب

[ویرایش]

موضوعات کتاب عبارت اند از: ۱. روایات اعتقادی؛ ۲. روایات عبادی؛ ۳. روایات اخلاقی؛ ۴. روایات سیاسی؛ ۵. روایات اقتصادی؛ ۶. روایات اجتماعی.

هر موضوع نیز به فصلهای متعدد تقسیم شده و عنوانهای گوناگون براساس حروف الفبا برای آن در نظر گرفته شده تا دسترسی به روایات به راحتی انجام پذیرد. این کتاب از ارزش و اعتبار خاص برخوردار است. شخصیتهایی مانند ابن شهرآشوب، که شاگرد مؤلف بوده، اجازه روایت آن را از ایشان گرفته و علامه مجلسی نیز این کتاب را جزء مصادر بحارالانوار قرار داده است.

شروح و تعلیقات

[ویرایش]

بهترین شرحی که تاکنون بر کتاب غررالحکم نوشته شده، از آقا جمال الدین خوانساری (ولادت: ۱۱۲۵ ق) است. این شرح در دو جلد نوشته شده و به فارسی است. از این کتاب ترجمه های متعددی نیز شده است.

وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب، همراه با ترجمه فارسی به وسیله حاج شیخ محمد علی انصاری قمی در قم و تهران بارها به چاپ رسیده است و از روی آن در بیروت نیز افست شده است.

منبع

[ویرایش]
سایت تبیان،تاریخ بازیابی،۱۳۹۶/۰۴/۱۱    جعبه ابزار