عین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه عین ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

عین (فقه)، در مقابل منفعت، به معنی عنوانی با وجود خارجی و قابل درک با حواس انسان مثل حس لامسه
عین (حدیث)، عین و وجه از الفاظ دال بر توثیق راوی به معنای جلالت راوی، علاوه بر امامی و عادل‌بودن
عین (دیده‌بان)، به معنای دیدبان، از اصطلاحات نظامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار