عیسی بن موسی عباسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعیسی بن موسی عباسی، برادرزاده سفاح و منصور عباسی بود که سفاح او را به امارت کوفه برگزید و منصور وی را مامور سرکوبی قیام نفس زکیه نمود. او سرانجام به سال ۱۶۷ ق در کوفه درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوموسی، عیسی بن موسی بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس‌ هاشمی قرشی، برادرزاده سفاح و منصور عباسی است. در حمیمه متولد و همان جا بزرگ شد. عمویش سفاح او را به امارت کوفه و سواد گماشت و عنوان ولایتعهدی پس از برادرش منصور را به او داد.
منصور برای سرکوب و از بین بردنِ قیام محمد بن عبدالله (نفس زکیه) و برادرش ابراهیم، از او کمک گرفت و چون عیسی قیام را سرکوب کرد، منصور نیت خود را در مقدم داشتن پسرش مهدی بر او در ولایتعهدی، با وی در میان گذاشت و با پرداختن اموال زیادی به او رضایتش را جلب کرد.
زمانی که مهدی در سال ۱۵۸ ق و پس از پدر، عهده‌دار خلافت شد، عیسی را مجبور به کناره‌گیری از ولایتعهدی نمود و برای پسرش موسی الهادی و پس از او‌ هارون الرشید به عنوان ولیعهد پس از خود بیعت گرفت. عیسی بن موسی پس از برکناری‌اش از ولایتعهدی در کوفه سکنا گزید و در ۶۵ سالگی همان جا جان سپرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۵، ص۱۰۹.    
۲. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۵۴۳.    
۳. بن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۵۷۷.    
۴. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۶، ص۴۴.    
۵. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۶، ص۷۵.    
۶. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج۱۰، ص۱۳۱.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۹۱.

جعبه ابزار