• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه عید بر گرفته از «عاد، یعود» یا «عادت» در لغت به هر روزی که مردم در آن اجتماع کنند اطلاق می‌شود.


۱ - وجه تسمیه

[ویرایش]

برخی لغویان گفته‌اند: علت نام گذاری چنین روزی به عید آن است که هر سال با سرور و شادمانی مجدد باز می‌گردد و تکرار می‌شود. از عنوان یاد شده در بابهایی نظیر طهارت، صلات، صوم و حج سخن گفته‌اند.

۲ - روزهای عید

[ویرایش]

شارع مقدس این روزها را عید اعلام کرده است: اول شوال (عید فطر)، دهم ذیحجه(عید قربان)، هیجدهم ذیحجه (عید غدیر) و روز جمعه. در برخی روایات، عرفه و نهم ربیع الاول نیز از اعیاد شمرده شده است. چنان که در بعضی روایات، نخستین روز فروردین
[۶] روضة المتقین، ج۷، ص۳۴۹.
که میان پارسیان از دیر زمان به عنوان عید نوروز شناخته می‌شود نیز با فضیلت برشمرده شده است. در حدیثی از امام صادق علیه السّلام آمده است که نوروز از روزهای ما است که که فارسی زبانان آن را حفظ کرده‌اند.
[۷] بحار الانوار، ج۵۹، ص۹۲.


۳ - احکام مشترک اعیاد

[ویرایش]

آداب مشترک اعیاد عبارت‌اند از غسل کردنپوشیدن پاکیزه‌ترین لباسها
[۹] کنز العرفان، ج۱، ص۹۵.
خوش بو کردن خود زیارت امام حسین علیه السّلام
[۱۲] منتهی المطلب، ج۱۳، ص۲۹۲.
دعا صدقه دادن
[۱۴] کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۹.
توسعه دادن بر خانواده
[۱۷] الانوار اللوامع، ج۱۰ قسم ۱، ص۸۸.
خواندن نماز عید در عید فطر و قربان و نیز نمازهای ویژه که در عید غدیر و نوروز
[۲۰] کشف الغطاء، ج۳، ص۲۸۸.
وارد شده است و روزه گرفتن در غیر عید فطر و قربان.
[۲۲] مدارک العروة، ج۲۱، ص۳۳۸.
[۲۳] مدارک العروة، ج۲۱، ص ۳۴۵.
[۲۴] مدارک العروة، ج۲۱، ص۳۴۷.


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، واژه «عود»    
۲. وسائل الشیعة، ج۷، ص۳۸۱.    
۳. بحار الانوار، ج۸۹، ص۲۷۶.    
۴. وسائل الشیعة، ج۱۰، ص۴۶۲.    
۵. بحار الانوار، ج۹۸، ص۳۵۱.    
۶. روضة المتقین، ج۷، ص۳۴۹.
۷. بحار الانوار، ج۵۹، ص۹۲.
۸. جواهر الکلام، ج۵، ص۳۷.    
۹. کنز العرفان، ج۱، ص۹۵.
۱۰. کتاب السرائر، ج۱، ص۳۱۸.    
۱۱. وسائل الشیعة، ج۸، ص۱۷۲.    
۱۲. منتهی المطلب، ج۱۳، ص۲۹۲.
۱۳. الرسائل العشر (حلّی)، ص۴۳۳.    
۱۴. کلمة التقوی، ج۶، ص۱۶۹.
۱۵. فی الفقه، ص۱۵۳.    
۱۶. الکافی فی الفقه، ص۱۵۵.    
۱۷. الانوار اللوامع، ج۱۰ قسم ۱، ص۸۸.
۱۸. العروة الوثقی، ج۳، ص۳۹۶.    
۱۹. العروة الوثقی، ج۳، ص ۴۰۸.    
۲۰. کشف الغطاء، ج۳، ص۲۸۸.
۲۱. بحار الانوار، ج۹۶، ص۲۶۷.    
۲۲. مدارک العروة، ج۲۱، ص۳۳۸.
۲۳. مدارک العروة، ج۲۱، ص ۳۴۵.
۲۴. مدارک العروة، ج۲۱، ص۳۴۷.


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، برگرفته از مقاله «عید».    جعبه ابزار