عکنه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه لایه تا شده شکم از فربهی عکنه می‌گویند ، از آن به مناسبت در باب طهارت نام برده‌اند.
[۱] مجمع البحرین، واژه «عکن».احکام عکنه

[ویرایش]

در غسل، رساندن آب به ظاهر بدن واجب است، هرچند با کشیدن دست باشد. و از آنجا که عکنه از باطن به شمار نمی‌رود، باید آب هرچند با دست کشیدن به آنجا برسد.
[۴] العروة الوثقی، ج۱، ص۳۶۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البحرین، واژه «عکن».
۲. جواهر الکلام، ج۳، ص۸۰.    
۳. مستند الشیعة، ج۲، ص۳۲۱.    
۴. العروة الوثقی، ج۱، ص۳۶۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۴۶، برگرفته از مقاله «عکنه».    جعبه ابزار