عوامل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعوامل، گاوها یا شتران به کار‌ گرفته در کارهایی چون شخم زدن، خرمن کوبیدن و آب کشیدن از چاه را گويند.
[۱] لسان العرب، واژه «عمل».
[۲] مجمع البحرین، واژه «عمل».احكام مرتبط

[ویرایش]

از آن در باب زکات سخن گفته‌اند.

← در زكات


از شرایط تعلق زکات به چارپایان، عامل نبودن آنها است. ملاک عامل بودن یا نبودن حیوان بنابر قول برخی، غلبه است. بنابر این، چنانچه در بیشتر سال از چارپا کار کشیده نشود، عامل بر آن صدق نمی‌کند و زکات به آن تعلق می‌گیرد؛ لیکن بنابر قول مشهور میان متأخران، ملاک عرف است نه غلبه. بنابر این، عامل بودن در یک روز از سال یا ماه موجب صدق این عنوان نمی‌شود؛ لیکن عامل بودن در بخشی از سال مثلا یک ماه یا بیشتر از نظر عرف موجب صدق عامل بودن خواهد بود؛ هرچند در اغلب سال عامل نباشد.
[۴] مفتاح الکرامة، ج۷، ص۷۲-۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، واژه «عمل».
۲. مجمع البحرین، واژه «عمل».
۳. مسالک الافهام، ج۱، ص۳۷۳.    
۴. مفتاح الکرامة، ج۷، ص۷۲-۷۳.
۵. جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۱۰.    
۶. العروة الوثقی، ج۴، ص۴۱-۴۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۵۰۳، برگرفته از مقاله «عوامل».    جعبه ابزار