عنوان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افذکر الفاظی به منزله عنوان برای مطالب قبلی یا مدخل برای بعضی علوم را عنوان گویند.


تعریف

[ویرایش]

«عنوان» از انواع اسلوب بلاغی و بدیعی قرآن و عبارت است از آن که گوینده مبحثی را طرح کند و سپس به قصد تکمیل و تاکید آن، مثال‌هایی در قالب الفاظ بیاورد که در حکم عنوان برای اخبار و قصه‌های قبلی باشد.

عنوان علوم

[ویرایش]

نوعی از آن که اهمیت بسزایی دارد «عنوان علوم» است؛ یعنی از الفاظی استفاده کند که به منزله «مفتاح یا کلید» و «مدخل» برخی از علوم هستند.

← مثال برای مفتاح


(واتل علیهم نبا الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین)؛ «و بر آنان خبر کسی را بخوان که به او (علم) آیات خود را بخشیده بودیم، اما از آن عاری شد، پس شیطان در پی او افتاد و آن گاه از گمراهان شد». این آیه در حکم کلید (مفتاح) برای داستان بلعم باعورا است.

← مثال برای مدخل


(وکذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض…)؛ «و این چنین، ملکوت آسمان‌ها و زمینحکومت مطلق خداوند بر آن‌ها) را به ابراهیم نشان دادیم». در این آیه، عنوان و مدخل برای علوم کلام، جدل و هیئت وجود دارد.
[۵] بستانی، بطرس، محیط المحیط قاموس مطول للغة العربیة، ص۶۴۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۷۵.    .
۲. انعام/سوره۶، آیه۷۵.    .
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۳۱۸.    
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۲۸۴.    
۵. بستانی، بطرس، محیط المحیط قاموس مطول للغة العربیة، ص۶۴۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «عنوان».    جعبه ابزار