عنایت‌علی عظیم‌آبادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعنایت‌علی عظیم‌آبادی از محدثان و علمای مبارز هند در قرن سیزدهم هجری/ نوزدهم میلادی بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وی فرزند فتحعلی بود و در شهر صادقپور زاده و پرورده شد. مبادی علوم را نزد علمای همان شهر فراگرفت. سپس به خدمت سیداحمد بن عرفان بریلوی پیوست و طریقت را از او آموخت و در رکاب او برای جهاد به سرحدات شمال غرب هند رفت. پس از آنکه احمد بن عرفان به شهادت رسید، مولانا به خدمت برادر خود شیخ ولایت علی درآمد و او را در امر جهاد یاری کرد، و پس از آنکه ولایت علی وفات یافت، خودش امارت را به عهده گرفت و دیگر به هند بازنگشت.

مبارزه با استعمار

[ویرایش]

مولانا عنایت علی، دانشمندی شجاع، جسور و آگاه به مسائل و فنون جنگی بود و با نیروهای استعمارگر انگلیسی جنگ‌ها و برخوردهای بسیار داشت.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسنی، عبدالحی، نزهه الخواطر و بهجه المسامع و النواظر، ج۷، ص۱۰۴۹.    


منبع

[ویرایش]


دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ اسلام، فرهنگنامه علمای مجاهد، برگرفته از مقاله «عنایت‌علی عظیم‌آبادی».    جعبه ابزار