عمق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعمق به معنی گودی به کار می‌رود.


اجکام مرتبط

[ویرایش]

از عمق در باب‌های طهارت ، اجاره و قصاص مطالبی آمده‌است.

← در طهارت


به قول مشهور ، به آبی کر گویند که اگر آن را در ظرفی که هر یک ازطول ، عرض و عمق آن سه وجب و نیم است بریزند، پر کند.
مستحب است عمق قبر به اندازه قامت انسان معتدل و دست کم تا ترقوه کمترین حدّ استحباب باشد.
[۲] منتهی المطلب، ج۷، ص۳۸۶- ۳۸۷.
[۳] منتهی المطلب، ج۴، ص۳۰۰-۳۰۱.


← در اجاره


شرط صحّت عقد اجاره برای کندن چاه ، مشخص بودن حفر از جهت عرض و عمق است.

← در قصاص


به قول مشهور، در قصاص جراحت رعایت همسانی گستره دو جراحت از جهت طول و عرض لازم است و از جهت عمق لازم نیست.
برخی همسانی از جهت عمق را نیز تا حدّ ممکن لازم دانسته‌اند.
[۶] مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۱، ص۱۷۲.    
۲. منتهی المطلب، ج۷، ص۳۸۶- ۳۸۷.
۳. منتهی المطلب، ج۴، ص۳۰۰-۳۰۱.
۴. المبسوط، ج۳، ص۲۳۷.    
۵. مسالک الافهام، ج۱۵، ص۲۷۲.    
۶. مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۱۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۸۶، برگرفته از مقاله«عمق».    جعبه ابزار