عمر بن علی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعمر بن علی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

عمر بن علی بن ابی‌طالب، از فرزندان امام علی (علیه‌السلام)
عمر بن علی بن حسین، از فرزندان امام سجاد (علیه‌السلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار