علی غروی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی غروی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

علی بن اسدالله غروی تبریزی، از علمای شهید در عصر معاصر
علی غروی علیاری تبریزی، یکی از مجتهدین و عرفای معاصر و مدفون در حرم حضرت معصومه (علیهاالسّلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار