علی علیاری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی علیاری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

میرزا علی غروی علیاری، یکی از مجتهدین و عرفای معاصر و از شاگردان سیدعلی قاضی طباطبایی
علی بن عبدالله علیاری تبریزی، از علمای بزرگ شیعه در قرن سیزدهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار