علی صوفی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی صوفی اصفهانی، از شعرا و اطبای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حکیم علی صوفی اصفهانی، دانشمند ادیب و فاضل، طبیب ماهر و حاذق، اوایل قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است. تاریخ تولد و وفاتش به دست نیامد. وی به طبابت مشغول بوده و در شعر و ادب دستی داشته و از علوم دینی بابهره بوده است. این رباعی از اوست:

"ما صورت خود به کاغذی ساخته‌ایم ••• زین ره به خیال هرکسی تاخته‌ایم"
"این نغمه مستانه در این باغ نبود ••• ما گوش به حرف هرکس‌ انداخته‌ایم".

آثار و تالیفات

[ویرایش]

این کتاب‌ها از تالیفات اوست:

۱. «خرقه علی» به شکل کتاب کشکول است؛
۲. «شرح نهج‌البلاغه»، به فارسی که در سال ۱۰۰۴ق، کتابت شده است.
[۲] حسینی اشکوری، سیداحمد، تذکره شاعران فارسی سرا، ص۱۴۶-۱۴۷.
[۳] حائری، عبدالحسین، فهرست مجلس، ج۲، ص۵۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۳۵۰-۳۵۱.    
۲. حسینی اشکوری، سیداحمد، تذکره شاعران فارسی سرا، ص۱۴۶-۱۴۷.
۳. حائری، عبدالحسین، فهرست مجلس، ج۲، ص۵۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۵۹۵.    

جعبه ابزار