علی خاقانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی خاقانی، از ادیبان معروف آل خاقانی، می‌باشد؛ این خاندان، خاندان علمی شیعی در قرن دوازدهم تا اوایل پانزدهم در عراق و ایران می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

علی خاقانی، نوه دختری شیخ علی خاقانی، از ادیبان معروف خاندان آل خاقانی است. وی فرزند عبدعلی و متولد ۱۳۳۰ بود. او که با ادیبان و شاعران مؤانست و مجالست داشت، در ۱۳۶۵ مجله ادبی ـ اجتماعی البیان را در نجف پایه‌گذاری کرد که انتشار آن چهار سال ادامه یافت. سپس به بغداد رفت و کتاب‌فروشی البیان را بنا نهاد. وی در ۱۳۹۸ وفات کرد.
[۱] جعفر بن باقر آل‌محبوبه، ماضی النجف و حاضرها، ج۱، ص۱۸۲، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
[۲] محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، قسم ۴، ص۱۴۰۸، مشهد، قسم۱ـ۴، ۱۴۰۴.
[۳] محمدهادی امینی، معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام، ج۲، ص۴۷۲، (نجف) ۱۴۱۳/۱۹۹۲.


← آثار


از آثار اوست، شعراءالغَرِیّ او النجفیات در شرح احوال شاعران نجف از ابتدای تأسیس این شهر، همراه با مقدم‌های درباره تاریخ نجف (نجف ۱۳۷۳/۱۹۵۴، ۱۲ج)، شعراء کربلا او الحائریات، شعراءالحلّه او البابِلیات (نجف ۱۳۷۰ـ۱۳۷۲، ۵ج)، شعراءالزَّوْراء او البغدادیات، وفیات الرجال، وَحْیُ البیان که مجموعه مقالات ادبی، دینی و اجتماعی اوست و دلیل الاثار المخطوطة فی العراق.
[۹] محمدهادی امینی، معجم المطبوعات النجفیه، ج۱، ص۲۲۳، منذ دخول الطباعة الی النجف حتی الآن، نجف ۱۳۸۵/۱۹۶۶.
علی خاقانی دیوان اشعار چند تن از شاعران عراق را تصحیح کرد و به چاپ رساند.
[۱۱] خان‌بابا مشار، فهرست کتاب‌های چاپی عربی، تهران ۱۳۴۴ش.
[۱۲] محمدهادی امینی، معجم المطبوعات النجفیه، ج۱، ص۱۷۳ـ ۱۷۴، منذ دخول الطباعة الی النجف حتی الآن، نجف ۱۳۸۵/۱۹۶۶.
[۱۳] محمدهادی امینی، معجم المطبوعات النجفیه، ج۱، ص۱۷۵، منذ دخول الطباعة الی النجف حتی الآن، نجف ۱۳۸۵/۱۹۶۶.
وی صاحب کتابخانه‌ای غنی از نسخه‌های خطی بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جعفر بن باقر آل‌محبوبه، ماضی النجف و حاضرها، ج۱، ص۱۸۲، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
۲. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، طبقات اعلام الشیعه، نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، قسم ۴، ص۱۴۰۸، مشهد، قسم۱ـ۴، ۱۴۰۴.
۳. محمدهادی امینی، معجم رجال الفکر و الادب فی النجف خلال الف عام، ج۲، ص۴۷۲، (نجف) ۱۴۱۳/۱۹۹۲.
۴. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۸، ص۲۵۶، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۵. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۱۰، ص۱۳۶، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۶. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۱۴، ص۱۹۳۱۹۴، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۷. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۲۵، ص۵۸، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۸. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج ۲۵، ص ۱۲۵، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۹. محمدهادی امینی، معجم المطبوعات النجفیه، ج۱، ص۲۲۳، منذ دخول الطباعة الی النجف حتی الآن، نجف ۱۳۸۵/۱۹۶۶.
۱۰. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۹، قسم ۲، ص۳۴۲، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۱. خان‌بابا مشار، فهرست کتاب‌های چاپی عربی، تهران ۱۳۴۴ش.
۱۲. محمدهادی امینی، معجم المطبوعات النجفیه، ج۱، ص۱۷۳ـ ۱۷۴، منذ دخول الطباعة الی النجف حتی الآن، نجف ۱۳۸۵/۱۹۶۶.
۱۳. محمدهادی امینی، معجم المطبوعات النجفیه، ج۱، ص۱۷۵، منذ دخول الطباعة الی النجف حتی الآن، نجف ۱۳۸۵/۱۹۶۶.
۱۴. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۱۳، ص۲۲۲ ۲۲۳، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۵. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۱۴، ص۱۱۷، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۶. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۱۷، ص۱۶۵، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۷. محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۱۹، ص۵۳، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، مرکزدائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل خاقانی»، شماره۶۷۵۱.    جعبه ابزار