علی بن محمد خزرجی حصار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحَصّار، علی بن محمد خزرجی، فقیه و محدّث مالکی قرن ششم و هفتم بود.


کنیه و محل تولد

[ویرایش]

کنیه‌اش ابوالحسن بود، در فاس به دنیا آمد ، سال ولادت او دانسته نیست. بعدها در سَبْتَه اقامت گزید. خاندان او در اصل از اشبیلیه (اندلس) بودند.
[۱] ابن‌قاضی، جذوةالاقتباس فی ذکر من حَلَّ من الاعلام مدینة فاس، ج۱، ص۴۷۰، رباط ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۴.


تحصیلات

[ویرایش]

حصّار به اندلس رفت و به تحصیل اصول فقه پرداخت. از آن‌جا به مصر کوچ کرد و از ابوعبداللّه محمد بن حُمَید بهره علمی برد و از او و ابوالقاسم‌ بن جُبَیش حدیث شنید
[۲] عبدالعظیم‌ بن عبدالقوی منذری، التکملة لوفیات النقلة، ج۲، ص۳۰۹، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۳] ابن‌قاضی، جذوةالاقتباس فی ذکر من حَلَّ من الاعلام مدینة فاس، ج۱، ص۴۷۰، رباط ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۴.
منذری (متوفی ۶۵۶) در مصر از او حدیث شنید .
[۴] عبدالعظیم‌ بن عبدالقوی منذری، التکملة لوفیات النقلة، ج۲، ص۳۱۰، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.


تشرف به حج

[ویرایش]

حصّار سپس به حج تشرف یافت و مدتی در مکه مجاور شد.
[۵] عبدالعظیم‌ بن عبدالقوی منذری، التکملة لوفیات النقلة، ج۲، ص۳۱۰، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
[۶] ابن‌قاضی، جذوةالاقتباس فی ذکر من حَلَّ من الاعلام مدینة فاس، ج۱، ص۴۷۰، رباط ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۴.


متخصص در اصول فقه

[ویرایش]

او را فردی فاضل و آشنا با علوم گوناگون وصف کرده و گفته‌اند در شعر نیز دستی داشته، در اصول فقه متبحر بوده و در این‌باره آثاری تألیف کرده است.
[۷] محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۳، ص۳۱۹، چاپ بشار عوادمعروف، بیروت ۱۴۲۴/ ۲۰۰۳.
[۸] احمدبابا بن احمد تنبکتی، نیل‌الابتهاج بتطریز الدیباج، ج۱، ص۳۱۶، چاپ عبدالحمید عبداللّه هرامه، طرابلس ۱۳۹۸/۱۹۸۹.


وفات

[ویرایش]

وی در ۶۱۱ در مدینه فوت کرد.
[۹] محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۳، ص۳۱۹، چاپ بشار عوادمعروف، بیروت ۱۴۲۴/ ۲۰۰۳.
[۱۰] ابن‌قاضی، جذوةالاقتباس فی ذکر من حَلَّ من الاعلام مدینة فاس، ج۱، ص۴۷۰، رباط ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۴.
[۱۱] احمدبابا بن احمد تنبکتی، نیل‌الابتهاج بتطریز الدیباج، ج۱، ص۳۱۶، چاپ عبدالحمید عبداللّه هرامه، طرابلس ۱۳۹۸/۱۹۸۹.


آثار

[ویرایش]

برخی آثار حصّار عبارت‌اند از: الناسخ و المنسوخ؛ البیان فی تنقیح‌البرهان؛ کتابی درباره اصول دین و شرح آن در چهار بخش؛ تقریب‌المدارک فی رفع الموقوف و وصل المقطوع من حدیث مالک، که تلخیصی است از برخی قسمت‌های کتاب التمهید ابن‌عبدالبرّ (متوفی ۴۶۳).
[۱۲] محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۳، ص۳۱۹، چاپ بشار عوادمعروف، بیروت ۱۴۲۴/ ۲۰۰۳.
[۱۳] ابن‌قاضی، جذوةالاقتباس فی ذکر من حَلَّ من الاعلام مدینة فاس، ج۱، ص۴۷۰، رباط ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۴.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) ابن‌قاضی، جذوةالاقتباس فی ذکر من حَلَّ من الاعلام مدینة فاس، رباط ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۴.
(۲) احمدبابا بن احمد تنبکتی، نیل‌الابتهاج بتطریز الدیباج، چاپ عبدالحمید عبداللّه هرامه، طرابلس ۱۳۹۸/۱۹۸۹.
(۳) محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، چاپ بشار عوادمعروف، بیروت ۱۴۲۴/ ۲۰۰۳.
(۴) عبدالعظیم‌ بن عبدالقوی منذری، التکملة لوفیات النقلة، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن‌قاضی، جذوةالاقتباس فی ذکر من حَلَّ من الاعلام مدینة فاس، ج۱، ص۴۷۰، رباط ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۴.
۲. عبدالعظیم‌ بن عبدالقوی منذری، التکملة لوفیات النقلة، ج۲، ص۳۰۹، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۳. ابن‌قاضی، جذوةالاقتباس فی ذکر من حَلَّ من الاعلام مدینة فاس، ج۱، ص۴۷۰، رباط ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۴.
۴. عبدالعظیم‌ بن عبدالقوی منذری، التکملة لوفیات النقلة، ج۲، ص۳۱۰، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۵. عبدالعظیم‌ بن عبدالقوی منذری، التکملة لوفیات النقلة، ج۲، ص۳۱۰، چاپ بشار عواد معروف، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
۶. ابن‌قاضی، جذوةالاقتباس فی ذکر من حَلَّ من الاعلام مدینة فاس، ج۱، ص۴۷۰، رباط ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۴.
۷. محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۳، ص۳۱۹، چاپ بشار عوادمعروف، بیروت ۱۴۲۴/ ۲۰۰۳.
۸. احمدبابا بن احمد تنبکتی، نیل‌الابتهاج بتطریز الدیباج، ج۱، ص۳۱۶، چاپ عبدالحمید عبداللّه هرامه، طرابلس ۱۳۹۸/۱۹۸۹.
۹. محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۳، ص۳۱۹، چاپ بشار عوادمعروف، بیروت ۱۴۲۴/ ۲۰۰۳.
۱۰. ابن‌قاضی، جذوةالاقتباس فی ذکر من حَلَّ من الاعلام مدینة فاس، ج۱، ص۴۷۰، رباط ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۴.
۱۱. احمدبابا بن احمد تنبکتی، نیل‌الابتهاج بتطریز الدیباج، ج۱، ص۳۱۶، چاپ عبدالحمید عبداللّه هرامه، طرابلس ۱۳۹۸/۱۹۸۹.
۱۲. محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۳، ص۳۱۹، چاپ بشار عوادمعروف، بیروت ۱۴۲۴/ ۲۰۰۳.
۱۳. ابن‌قاضی، جذوةالاقتباس فی ذکر من حَلَّ من الاعلام مدینة فاس، ج۱، ص۴۷۰، رباط ۱۹۷۳ ـ ۱۹۷۴.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «علی حصار»، شماره۶۲۷۳.    

رده‌های این صفحه : مقالات دانشنامه جهان اسلام
جعبه ابزار