علی بن حسین عاملی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افولادت عالم بزرگوار، علی بن حسین بن محی الدین بن ابی جامع عاملی حدود ۱۰۷۰ هجری و وفات ایشان حدود ۱۱۳۵ هجری ذکر شده است.


حیات علمی

[ویرایش]

ایشان محدثی بزرگوار، مفسری ارجمند و فقیه و اصولی دقیق النظری بوده که تبار وی به علمای بزرگوار جبل عامل می‌رسد. جد اول ایشان محی الدین، شیخ الاسلام تستر (شوشتر) بوده و محدث نوری در خاتمه مستدرک می‌فرماید: والد او شیخ حسین بن محی الدین را به فضل و علم ستوده‌اند.
مفسر مدتی در شهر «خلف آباد» (از شهرهای استان خوزستان ) مقیم بوده و وظایف شرعی را که پدران ایشان انجام می‌داده، به عهده گرفته است، ایشان از پدرش حسین از جدش محی الدین و او از پدر خود عبد اللطیف از شیخ بهائی روایت نقل کرده و اجازه روایت داشته‌اند.

سخن آقا بزرگ تهرانی

[ویرایش]

کثرت تالیفات و وفور آثار ارزنده اش بر بسیاری علم و فضیلت وی گواهی می‌دهد. علامه بزرگوار، شیخ آقا بزرگ تهرانی در مقدمه خود بر این تفسیر درباره مؤلف آن می‌نویسد: «تالیفات گرانقدر او، نامش را زنده نگه داشته و آثار به جا مانده از وی، دلالت بر فضل و دانش او دارد و می‌رساند که وی علامه‌ای بوده است جامع منقول و معقول که در تفسیر، حدیث، فقه، اصول، نحو، منطق، ریاضی، هیات، ادب و شعر، زبردستی و مهارت بسیار داشته است.»

تالیفات

[ویرایش]

۱- الوجیز فی التفسیر (تفسیر مورد بحث)
۲- شرح اربعین حدیث در طهارت (حاوی شرح ۲۱ حدیث)
۳- توقیف السائل علی دلائل المسائل (در فقه).
۴- الافاده السنیة فی فهم الصلوات الیومیة
۵- ارجوزة فی اصول الفقه
۶- ارجوزة فی النحو
۷- تحفة المبتدی فی المنطق (منظوم همراه با شرح مؤلف)
۸- ارشاد المتعلم الی الطریق (در منطق)
۹- شرح حاشیة مولی عبدالله شاه آبادی
۱۰- رسالة فی ان النسبة ثلاثیة او رباعیة
۱۱- ارجوزة فی علم الفلک به نام «تبصرة المبتدی»

عناوین مرتبط

[ویرایش]

الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]نرم افزار جامع التفاسیر، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور).

جعبه ابزار