علی بن ابراهیم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی بن ابراهیم ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

علی بن ابراهیم حوفی، حلبی، نورالدین، علی‌بن ابراهیم، مورخ ، ادیب ، فقیه و عالم علوم عقلی و نقلی و خصوصاً حدیث و تفسیر و تصوف در سده یازدهم
علی بن ابراهیم قمی، ابوالحسن، علی بن ابراهیم قمی، از روات بزرگ شیعه در قرن سوم هجری و از یاران امام حسن عسکری (علیه‌السّلام) و از مشایخ معتبر ثقة‌الاسلام کلینی
علی بن ابراهیم تجانی، از افراد مشهور خاندان تجانی و فقیه و ادیب و کاتب و از شعرای خوش قریحه
علی بن ابراهیم حصری، از صوفیان قرن چهارم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار