علی‌اصغر قهپایه‌ای اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی‌اصغر قهپایه‌ای اصفهانی، از ادبا و شاعران اصفهانی قرن یازدهم هجری و ساکن شیراز بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملاّ علی‌اصغر قهپایه‌ای اصفهانی، از ادبا و شاعران اصفهانی قرن یازدهم هجری و ساکن شیراز بوده و همانجا وفات نموده است. شاعری ملایم‌طبع و نمکین و خوش‌صحبت بوده و در زمان وزارت محمّدخان، تصدی محال حومه شیراز را به عهده گرفته است. شعر زیر از اوست:

"بی وفا دلبر ما حرف وفا نشنیده است ••• جز جفا نام دگر نام خدا نشنیده است".
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۵۵۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۵۵۰.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۶۱۹.    

جعبه ابزار