علیرضا بن رئیس‌حسین رویدشتی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلیرضا بن رئیس‌حسین رویدشتی اصفهانی، از شعرا و ادبای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

علیرضا بن رئیس‌حسین، از شعرا و ادبای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است. او از اهالی روستای «سیچی» بلوک رویدشتین اصفهان بوده و در مکتب‌خانه با خواندن «دیوان ظهیر فاریابی» طبعش به گفتن شعر مایل گشته و در شعر روش قدماء را داشت. در هفتاد سالگی پیری زنده‌دل و خوش‌صحبت بوده و معاصر میرزا محمّدطاهر نصرآبادی می‌باشد. این دو بیت از سروده‌های اوست:

"‌ای خداوندی که پیش دست دریا بخششت ••• هست بی قدر زر، چونان که بی مقدار کاه"
"نیست مستبعد که گردد قابل نشو و نما ••• از نسیم و خُلق تو در کهگل دیوار کاه"
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۶۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۶۱۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۶۶.    

جعبه ابزار