علوم عربی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلوم عربی، دانشهایی همچون لغت ، صرف و نحو است.


احکام مرتبط

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب اجتهاد و تقلید و تجارت نام برده‌اند.

← در اجتهاد و تقلید


در از جمله علومی که دانستن آنها شرط اجتهاد می‌باشد، علوم عربی؛ یعنی صرف و نحو و لغت است؛ در حدی که فهمیدن کتاب و سنّت منوط به آن می‌باشد.
از آنجا که زبان قرآن کریم ، پیامبر اکرم صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله و معصومان علیهم‌السّلام عربی است، یاد گیری عربی مستحب و در روایات به آن سفارش شده است؛ لیکن مبالغه و افراط در یادگیری آن کراهت دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الروضة البهیة، ج۳، ص۶۲.    
۲. امام خمینی، الاجتهادوالتقلید، ص۹.    
۳. الاصول الاصلیة، ص۳۱۳.    
۴. وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۲۶.    
۵. وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۲۹.    
۶. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۶۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۶۴، برگرفته از مقاله «علوم عربی».    جعبه ابزار