علم‌الهدی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلم‌الهدی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمرتضی علم‌الهدی، از علمای بزرگ و طراز اول شیعه در قرن چهارم و پنجم هجری قمری
علم‌الهدی محمد بن محسن فیض کاشانی، از علمای شیعه در قرن یازدهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابها‌م‌زدایی
جعبه ابزار