عقد خارج لازم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعقد خارج لازم، عقدی لازم، بیرون از عقد حاضر است.


احکام مرتبط

[ویرایش]

از عنوان یاد شده ضمن بحث شرایط ضمن عقد سخن گفته‌اند.

← در شرایط ضمن عقد


در از آنجا که عقد جایز از سوی دو طرف معامله قابل فسخ می‌باشد و شرط عدم فسخ در آن به قول منسوب به مشهور لازم الوفا نیست، هرچند عقد فسخ نشود و یا با فسخ خود عقد، شرط نیز از بین می‌رود، برای الزامی کردن شرط عدم فسخ، آن را ضمن عقدی لازم خارج از این عقد، همچون بیع یا صلح ، شرط می‌کنند. به عنوان نمونه، مضاربه یا وکالت عقدی جایز است و شرط عدم فسخ ضمن آن نیز یا لازم الوفا نیست و یا با فسخ عقد از بین می‌رود. دو طرف معامله برای استحکام این شرط و الزامی کردن آن، می‌توانند عدم فسخ را ضمن عقدی دیگر، مانند بیع شرط کنند.
[۱] وسیلة النجاة، ص۴۳۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسیلة النجاة، ص۴۳۱.
۲. العروة الوثقی، ج۵، ص۱۵۷-۱۵۸.    
۳. تحریر الوسیلة، ج۱، ص۶۱۱.    
۴. مجمع المسائل، ج۳، ص۵۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۲۲، برگرفته از مقاله «عقد خارج لازم».    جعبه ابزار