عقد الحمل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاتصاف ذات به وصف محمول را عقد الحمل می‌گویند.


تعریف عقد الحمل

[ویرایش]

هر قضیه موجبه ، مانند «کلُ انسانٍ ضاحکٌ» مشتمل بر سه چیز است:
(۱) ذات موضوع: عبارت است از افراد و مصادیق آن، مانند زید و عمرو در مثال بالا.
(۲) عقدالوضع : عبارت است از اتصاف آن افراد به وصف و عنوان موضوع، مانند اتصاف افراد انسان به انسانیت در مثال یاد شده.
(۳) عقد الحمل: عبارت است از اتصاف افراد به وصف محمول، مانند اتصاف به ضاحکیت در مثال ذکر شده.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الفوائد العلیة،۲، ص۳۹۵.    
۲. نهایة النهایة، ج۱، ص۷۸.    


مبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۲۲، برگرفته از مقاله«عقد الحمل».    جعبه ابزار