عقاب (پرنده)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعُقاب، پرنده‌ای شکاری با جثه نسبتا بزرگ و نوک و چنگالهای خمیده و تیز است.


احکام مرتبط

[ویرایش]

از آن به مناسبت در بابهای تجارت ، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.

← در تجارت


عقاب از تیره چنگال‌داران و حرام‌گوشتان است؛ لیکن به لحاظ شکاری بودن و منفعت حلال داشتن، خرید و فروش آن جایز است.

← در صید


احکام سگ‌شکاری از قبیل حلال بودن شکار آن، شامل پرندگان شکاری همچون عقاب نمی‌شود. بنابر این، شکار عقاب در صورتی حلال خواهد بود که زنده به چنگ صیاد افتد و تذکیه شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۹۸-۲۹۹.    
۲. تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۳۳-۳۴.    
۳. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۹.    
۴. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۰۹.    جعبه ابزار