عظیم بن عنایت‌اللّه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعظیم بن عنایت‌اللّه اصفهانی، از فضلاء قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عظیم بن عنایت‌اللّه، از فضلاء قرن سیزدهم هجری در اصفهان بوده است. او متوفی به سال ۱۲۲۳ق و مدفون در بقعه علاّمه مجلسی جنب مسجد جامع عتیق اصفهان است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۳۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۳۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۴۹.    


جعبه ابزار