عظایه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعِظایه نوعی مارمولک می‌باشد.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب حج نام برده‌اند.

معنای لغوی

[ویرایش]

در لغت و به تبع در فقه، عظایه به نوعی بزرگ از مارمولک معنا شده‌است.
[۳] الوافی، ج۱۳، ص۷۰۷.


کفّاره کشتن عظایه در حال احرام

[ویرایش]

به قول جمعی از فقها کفّاره کشتن عظایه در حال احرام یک مشت طعام است؛ لیکن بسیاری آن را واجب ندانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البحرین، واژه «عظا».    
۲. الصحاح (جوهری)، واژه «عظا».    
۳. الوافی، ج۱۳، ص۷۰۷.
۴. الحدائق الناضرة، ج۱۵، ص۱۵۸.    
۵. مستند الشیعة، ج۱۳، ص۱۸۲.    
۶. ریاض المسائل ج۷، ص۲۹۲.    
۷. مستند الشیعة، ج۱۳، ص۱۸۲.    
۸. المعتمد فی شرح المناسک، ج۳، ص۳۳۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، برگرفته از مقاله «عظایه».    جعبه ابزار