عطاءاللّه بن حسان واعظ هروی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعطاءاللّه بن حسان واعظ هروی اصفهانی، از فضلاء اصفهان در قرن دوازدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عطاءاللّه، از فضلاء اصفهان در قرن دوازدهم هجری بوده است. آقابزرگ طهرانی در کتاب «کشکول» گوید:

«برخی از تملکات او را بر تعدادی از کتاب‌های علمی در اصفهان دیده‌ام که تاریخ تملک سال ۱۱۲۴ق بوده است.»
سپس می‌افزاید: «شاید وی مولی عطاءاللّه بن حسان واعظ هروی صاحب مختارنامه که به نام محمّد شاه هندی که در سال ۱۱۶۰ق از دنیا رفته است، باشد. این اشعار از اوست:

‌"ای ذات ذوالجلال تو از ماسوی سوی ••• یابد ز خوان مکرمتت بی نوا نوا"
"اشفاق توست شامل هر خاص و عام عام ••• تشریف توست در بر هر نارسا رسا"
"گم کردگان بادیه تیه غفلتم ••• راهی ز روی لطف تو‌ای رهنما نما"
"از چار موج بحر چه غم دارم‌ ای فلک ••• در کشتی‌ای که هست در او ناخدا خدا"
"ما را به غیر جرم و گنه نیست حاصلی ••• یا رب به ما مده تو به روز جزا جزا"
"از کثرت گناه بود قائلم دو تا ••• می‌جوید از خزانه غیبت عطا عطا".
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکشکول، (چاپ شیکاگو آمریکا)، ص۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکشکول، (چاپ شیکاگو آمریکا)، ص۸۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۴۳۹.    


جعبه ابزار